Skjutsystem

4.50 out of 5

Vanliga skjutdörrar, är nästa förslag och lösning för balkong dörrar. Det är ett system, som är väldigt popular i sydeuropeiska lander. Dessa skjutdörrar fungerar på sådant sätt att man kan skjuta vingar parallellt till varandra. För att göra vingarna täta när man stänger dem, använder man speciella börstätningar som gör att ingen fukt och kyla kommer in. Det är en väldigt bekväm lösning, speciellt för de som gillar stora glasytor. En extra fördel med dessa skjutdörrar är att, de tar inte nån extra plats efter man har öppnat dem.