Speciell profil för utländska marknader Blockprofil NL

4.50 out of 5

Blockprofili systemet kännetecknas av användningen av ramar som har en bredd på 120 mm, som kan kombineras med de olika varianterna av vingar med en bredd av 70 mm. Stålarmering av stora dimensioner möjliggöra byggandet av stora fönster, under bibehållande av de statiska kraven. Systemet omfattar även profiler för byggandet av fönster och dörrar som öppnas på utsidan, placeras i en ram med med konstant glasrutor, eller öppnade till insidan. Extra breda dörrkarmar, möjliggör enkel och estetiskt installation av fönster i en byggnad av tegel (klinker) utan ytterligare behandling murverk.